Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

07:18
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatishka tishka
07:08
5717 0417
Reposted fromNajada Najada via8agienny 8agienny

May 17 2017

11:24
09:23
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viaelinela elinela
09:18
7054 1d56 500
.
Reposted fromQcon Qcon viaszydera szydera

May 16 2017

12:29
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaanaeyo anaeyo

May 14 2017

20:59
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaschaaf schaaf
20:46
2913 56f6 500
20:23
4180 f079 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaTiffanys Tiffanys
14:55
5661 5de0
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
14:49
7348 6abf
Reposted frompresidentalpaca presidentalpaca viaszydera szydera
14:47
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
14:46

skinnymeme:

it’s completely acceptable to stay alive for tiny reasons. because you want to hear your favorite song one more time. because your dog will miss you if you leave. because the moon is just too pretty to never see again. because you haven’t seen the next season of a really good tv show. because you want to see the christmas lights this year. if you’re alive, you’re doing enough. if you’re surviving, i’m proud of you.

May 13 2017

10:44
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera
10:43
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viapmg pmg
06:59
"Albo pozostaje włóczyć się bez celu, co robię, albo – porozmawiać z Kimś. Ale nie ma z kim!
Trzeba łykać to wszystko samemu, przetrawiać samemu.
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę. Duma jakaś idiotyczna, żeby zostawić dla siebie tylko, i potem móc się grzebać w myślach czy wspomnieniach i użalać się nad sobą, ach, jak użalać!"
— R. Wojaczek
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb viaKisune Kisune

May 11 2017

20:22
4356 29a8
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszydera szydera

May 10 2017

21:22
19:13
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
04:38
3575 bca4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl