Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

19:00

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaszydera szydera

June 07 2017

18:40
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

June 06 2017

19:52
8702 9cd4 500
19:49

June 04 2017

06:15
3495 e623
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viaziemniaki ziemniaki

May 27 2017

08:33
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaszydera szydera

May 22 2017

20:55
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack via3u3a 3u3a
20:43
9931 e6f7 500
Reposted fromfrayedmist frayedmist viaRemulaner Remulaner
20:37
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viapoolun poolun

May 21 2017

14:07

May 19 2017

11:18
9603 5e49
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszszsz szszsz
11:11
3723 85e8 500
Hello there, doctor River Song
Reposted fromMatalisman Matalisman
07:18
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatishka tishka
07:08
5717 0417
Reposted fromNajada Najada via8agienny 8agienny

May 17 2017

11:24
09:23
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viaelinela elinela
09:18
7054 1d56 500
.
Reposted fromQcon Qcon viaszydera szydera

May 16 2017

12:29
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaanaeyo anaeyo

May 14 2017

20:59
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaschaaf schaaf
20:46
2913 56f6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl