Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

19:19
1708 156d 500
Reposted byblackirisTokyoMEWSKciukWzupieDuradimpati2k6balusectum-sempra

July 15 2017

16:06
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
15:58
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viainherownway inherownway

July 14 2017

19:21
5503 4665
Reposted fromcalifornia california via8agienny 8agienny
18:38
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaikropka ikropka

July 12 2017

09:47
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viagogullo77 gogullo77

July 11 2017

23:49

July 07 2017

22:09
6704 4fab
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaImmortalys Immortalys

July 06 2017

16:36
3502 655f

July 04 2017

20:04

Reposted fromnebthat nebthat viaRedHeadCath RedHeadCath

June 26 2017

07:21
6111 dd50
Reposted fromsavor savor viaKisune Kisune
07:16
0808 79ab
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera

June 22 2017

04:22
6137 9986
Reposted fromplan9 plan9 via8agienny 8agienny

June 17 2017

05:51
2078 c16c 500
Reposted byRedHeadCathcrc9sucznikvogelOhSnapHogattaahashCaptain-ChaospyrrhonbruisedleesoupeterfastjackmacounBlackRAtrunkensteinanderer-tobiDagarhenlefudanoniskoedhellanythingrocknrollaMeeresbrautmeiaschaaflockesretjivnaichKryptonitemoppiestrzepypknoe3lhkalesonTheCrimsonIdolseveraknordernliveattherainbowmachinaegainaxingckisbackmemesjaszjulannniklashv3bsocatdog2Kik4sOwTheEdgepSkywalkert2kniedoskonalosckokolokoankinshowmetherainbowgreywolfcukiernicanattsucongrevelexiczarnygosialappotrzaskskynetpizzaberciksiostrastraconyczasLukasYorkXavaxchowchowunknown6BBartsplitpersonalityoskiwrednaka11efabulous-lazygafMrLokatykrybusamarusYggrykonislovakarwastragglerdorkeblackhalcyon

June 16 2017

23:24
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
07:16
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe via8agienny 8agienny

June 13 2017

06:15
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

June 11 2017

19:27

milkeyhoney:

I. Am. Okay. I have to remember that.

I will make friends.
I will have love in life.
I will love what I do.
I will go places I had never dreamed.
I will achieve my goals.
I will do something with my life.
I will be happy.
I will be free.
I will be okay.

I am okay.

19:21
8995 6372
19:21
8984 94b4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl